Obsah

Stravování

◦ cena stravného - děti do 6 let/děti nad 6 let

   Přesnídávka:      8,00 Kč               8,00 Kč  

    Oběd:               20,00 Kč             22,00 Kč

   Svačina:              8,00 Kč               8,00 Kč

     Celkem            36,00 Kč             38,00 Kč

◦ výše měsíčních plateb:

     MŠ celý den: 700,00 Kč              

     MŠ 4 hodiny: 550,00 Kč

◦ platby stravného mohou být placeny ze sporožira, postžira či jiného účtu zálohově inkasem z účtu, nebo hotově v pokladně u vedoucí stravování v II.patře

◦ číslo účtu: 212 616 827 Poštovní spořitelna 0300

◦ výši platby z účtu zadává vedoucí stravování na základě svolení plátce vždy k 15.dni předchozího měsíce (stejně tak lze platit i školné)

◦ nebude-li záloha včas zaplacena, nebude strávníkovi v novém měsíci vydána strava

◦ vyúčtování stravného bude 2x za školní rok (leden a červenec)

◦ po dobu nemoci nemá dítě nárok na dotovaný oběd, stravu je třeba odhlásit nejpozději v den nemoci do 7.hodiny ranní telefonicky na tel. 313/549 428 nebo přímo u kuchařek. V případě pozdějšího odhlášení lze odebrat stravu do 11,30h v kuchyni ŠJ do jídlonosičů a to pouze jednou. Pokud není strava odhlášena, je nutné zaplatit plnou hodnotu oběda tj.65,00 Kč.

 

 

Od 1. 1. 2016 - navýšení stravného

 

Vnitřní řád ŠJ