Obsah

Distanční výuka

28.03.2020

1.třída učivo - od 30.3. do 3.4.

Český jazyk Matematika Prvouka

Detail

28.03.2020

2.třída učivo - od 30.3. do 3.4.

Český jazyk Matematika Prvouka

Detail

28.03.2020

3.třída učivo - od 30.3. do 3.4.

Matematika Český jazyk Prvouka Anglický jazyk

Detail

28.03.2020

4.třída učivo - od 30.3. do 3.4.

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Anglický jazyk

Detail

28.03.2020

5.třída učivo - od 30.3. do 3.4.

Matematika Český jazyk Přírodověda Vlastivěda Anglický jazyk

Detail

28.03.2020

6.třída učivo - od 30.3. do 3.4.

Český jazyk Dějepis Fyzika Matematika Občanská výchova Přírodopis Zeměpis Anglický jazyk

Detail

28.03.2020

7.třída učivo - od 30.3. do 3.4.

Český jazyk Německý jazyk Fyzika Matematika Občanská výchova Přírodopis Zeměpis Anglický jazyk

Detail

28.03.2020

8.třída učivo - od 30.3. do 3.4.

Český jazyk Dějepis Německý jazyk Fyzika Chemie Matematika Občanská výchova Přírodopis Zeměpis

Detail

28.03.2020

9.třída učivo - od 30.3. do 3.4.

Dějepis Německý jazyk Fyzika Chemie Matematika Český jazyk Občanská výchova Přírodopis Anglický jazyk

Detail

11.03.2020

Semifinále 27. ročníku ankety Zlatý Ámos

Semifinále 27. ročníku ankety Zlatý Ámos

Semifinále 27. ročníku ankety Zlatý Ámos se uskutečnilo ve středu 11.3.2020 v zrcadlových sálech ministerstva školství. Na startu soutěže bylo rekordních 92 učitelů z celé České republiky. Do semifinále nás postoupilo 15. Patnáct semifinalistů přivítal a štěstí v anketě popřál náměstek Karel Kovář. Úkolem nás soutěžících bylo, aby nám žáci na cestu do Prahy přibalili tři předměty, které symbolizují náš vzájemný vztah. Do Prahy jsem si vzala plakát s nádhernými vzkazy od žáků, pálku na stolní tenis a kladívko s ručně vyráběnými matematickými hrami. V konkurenci výborných kolegů jsem do užšího finále nepostoupila. Ministr školství Robert Plaga nám všem poděkoval za naši práci a energii, kterou předáváme svým žákům. V odpoledních hodinách nás všechny semifinalisty přijal na Pražském hradě prezident České republiky Miloš Zeman. Musím říci, že to pro nás pro všechny byl ohromný zážitek. Pan prezident se nám věnoval 75 minut a poté jsme si s panem průvodcem prošli část Pražského hradu. Na závěr dne jsme všechny paní učitelky jako poděkování za naši práci obdržely od pana prezidenta nádherný pugét květin. Za tento krásný den bych velmi ráda poděkovala svým žákům, kteří mě na cenu Zlatý Ámos nominovali. Děkuji především Emě Novotné, Rozálce Musilové a Romance Stárkové. K.Lauberová

Detail

09.03.2020

Sférické kino

Sférické kino

.

Detail

09.03.2020

Etické dílny - Jan Ámos Komenský

Etické dílny - Jan Ámos Komenský

.

Detail

27.02.2020

Zlatý Ámos

Zlatý Ámos

Poslední letošní regionální kolo ankety Zlatý Ámos se uskutečnilo 26. února 2020 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V krásných prostorách probíhalo regionální kolo Ústeckého kraje a kraje Vysočina. Tohoto datumově posledního regionálního kola jsem se zúčastnila i já s žákyněmi, které mě na toto krásné ocenění navrhly. Středočeského Ámose, který proběhl 29.1., jsem se bohužel zúčastnit nemohla, jelikož jsem byla s žáky na lyžařském výcviku v Železné Rudě. V úvodu nás přivítal školní ombudsman, pan Slávek Hrzal, který řekl, že si váží všech pedagogů, kteří žákům nejen předávají své vědomosti a zkušenosti, ale dávají jim i něco navíc – něco ze sebe samých. Poté postupně učitelé se svými žáky odcházeli na obhajoby. Žáci pak měli za úkol svého pedagoga popsat, charakterizovat a pokusit se ho tím poslat do finálového kola Zlatý Ámos 2020. A tak bych chtěla velmi poděkovat Romče Stárkové, Rozálce Musilové a Emě Novotné za krásná slova, která při mojí obhajobě zazněla. Děti ocenily hlavně smysl pro humor, spravedlnost, náročnost, umění naučit a udržet kázeň. Celý den jsme si náramně užily. Prohlédly jsme si budovu Parlamentu, prožily slavnostní okamžiky předávání diplomů učitelkám a učitelům, prošly se po Karlově mostě, navštívily muzeum iluzí a chvilku poseděly u dobrého jídla a zmrzliny. Ještě jednou velmi děkuji za nominaci a podporu všech dětí a kolegů a získaný pocit užitečnosti. Kateřina Lauberová

Detail

25.02.2020

Čtenářský klub - gamebook

Čtenářský klub - gamebook

Lekce ve stylu gamebook tematicky zaměřená na první knihu z trilogie Odkaz dračích jezdců. Gamebook je kniha, ve které není jasně dán děj, protože jej ovlivňuje sám čtenář v průběhu četby. Čtenáři se vždy po krátkém dějovém úseku sami rozhodli, jak by se na místě hlavního hrdiny zachovali, a tím si prožili začátek knihy Eragon.

Detail