Obsah

Zprávy

1.třída učivo - od 30.3. do 3.4.

Český jazyk
Matematika
Prvouka celý text

ostatní | 28. 3. 2020 | Autor: Ing. Marie Kruntová

1.třída učivo - od 23.3. do 27.3.

Vážení rodiče,
chtěla bych Vás opět poprosit o krátkou zpětnou vazbu, jak děti učivo zvládají, zda ho nedostávají mnoho či málo :-). Je to pro mne velice důležité při plánování další "výuky".
Děkuji
J.Š. celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Ing. Marie Kruntová

1.třída - učivo od 16.3. do 20.3.

Prosím veďte děti k tomu, aby každý den něco vypracovaly.
Vypracované úkoly budu zpětně kontrolovat a vyhodnocovat. V této souvislosti Vás prosím, abyste dohlédli na domácí přípravu svých dětí. V případě nejasností a problémů mne můžete kontaktovat - jana.svolbova@zsmscista.cz nebo telefonicky 604 838 368.

Chtěla bych Vás požádat o zpětnou vazbu, zda žáci učivo zvládají - bez problému, s pomocí, nebo si s něčím neví rady, dále o hodnocení vypracovaných úloh žáky pomocí smajlíků.
Děkuji za spolupráci a věřím, že společnými silami vše zvládneme. celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Ing. Marie Kruntová

1.třída učivo - od 9.3. do 13.3. 2020

Prosím o využívání přístupu ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, jsou zde interaktivní cvičení a videa, která Vám i žákům velmi pomohou. Součástí MIUč Slabikář je i Písanka, zde jsou vidět správné tahy při psaní jednotlivých písmen.
Při psaní dbejte na to, aby si děti nejdříve uvolnily ruku, správně seděly a držely psací náčiní. Doporučuji, aby si vždy nové písmeno vyzkoušely několikrát napsat na tabulku či na papír a až poté psaly do Písanky.
Pro výuku matematiky jsou k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj. celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Ing. Marie Kruntová