Obsah

Zprávy

8.třída učivo - od 30.3. do 3.4.

Český jazyk
Dějepis
Německý jazyk
Fyzika
Chemie
Matematika
Občanská výchova
Přírodopis
Zeměpis celý text

ostatní | 28. 3. 2020 | Autor: Ing. Marie Kruntová

8.třída učivo - od 23.3. do 27.3.

Anglický jazyk
Český jazyk
Fyzika
Chemie
Matematika
Občanská výchova
Zeměpis
Přírodopis
Dějepis
Německý jazyk
Výtvarná výchova celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Ing. Marie Kruntová

8. třída učivo - od 16.3. do 20.3.2020

Anglický jazyk
Matematika
Dějepis
Německý jazyk
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Občanská výchova
Český jazyk - žáci byli informováni o rozsahu učiva celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Ing. Marie Kruntová