Obsah

Zprávy

9.třída učivo - od 30.3. do 3.4.

Dějepis
Německý jazyk
Fyzika
Chemie
Matematika
Český jazyk
Občanská výchova
Přírodopis
Anglický jazyk celý text

ostatní | 28. 3. 2020 | Autor: Ing. Marie Kruntová

9.třída učivo - od 23.3. do 27.3.

Anglický jazyk
Český jazyk
Fyzika
Chemie
Matematika
Občanská výchova
Přírodopis
Výtvarná výchova celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Ing. Marie Kruntová

9. třída učivo - od 16.3. do 20.3.2020

Matematika
Přírodopis
Fyzika
Anglický jazyk
Chemie
Občanská výchova
Český jazyk - žáci byli informováni o rozsahu učiva
Dějepis
Německý jazyk celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Ing. Marie Kruntová