Obsah

  Pedagogický sbor

Mgr. Jana Švolbová

třídní učitelka 1. třídy

 jana.svolbova@zsmscista.cz

Mgr. Ivana Jakšová

třídní učitelka 2. a 4. třídy

 ivana.jaksova@zsmscista.cz

Mgr. Pavla Slabá

třídní učitelka 3. a 5. třídy

 pavla.slaba@zsmscista.cz

Ing. Irena Jelínková

třídní učitelka 6. třídy

 irena.jelinkova@zsmscista.cz

Mgr. Klára Rudolfová 

třídní učitelka 7. třídy

 klara.rudolfova@zsmscista.cz

Mgr. Kateřina Lauberová

třídní učitelka 8. třídy, vedoucí ŠD, metodik a preventista

 katerina.lauberova@zsmscista.cz

Mgr. Jiří Tůma

třídní učitel 9. třídy, vychovatel ŠD

 jiri.tuma@zsmscista.cz

 Anna Ryvolová

pedagog, vychovatelka ŠD

 anna.ryvolova@zsmscista.cz

Sbor