Obsah

Projekt „Šablony“

 

Plakát Číslo programu: 02

 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Číslo výzvy: 02_18_063

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3OP

 

Název projektu CZ: ZŠ a MŠ Čistá/ Šablony II.

Název projektu EN: ZŠ a MŠ Čistá/ Šablony II.

 

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,

společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků,

podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit,

aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků,

spolupráce s veřejností.

 

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2019

Skutečné datum zahájení: 1. 9. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00