Obsah

Výchovné poradenství

 

Výchovná poradkyně:   Mgr. Kateřina Lauberová

Konzultační hodiny:      čtvrtek 8:00 - 10:00 hodin

Telefon:     723 122 549

E-mail:       katerina.lauberova@zsmscista.cz

 

Školské poradenské pracoviště se nachází ve druhém patře školní budovy.

 

Prevence

http://prevence-info.cz/

http://www.ostrovzl.cz/prevence/zaskolactvi/

http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-sikana.aspx

http://www.policie.cz/clanek/vite-co-je-kybersikana.aspxhttp://www.idealni.cz/

http://www.idealni.cz/

www.anabell.cz  

http://www.idealni.cz/ 

www.renarkon.cz 

www.faustos.cz  

www.bilynosorozec.cz  

www.adiktologie.cz  

www.msmt.cz  

www.odyssea.cz  

www.hranostaj.cz   (hry na adapťáky, školy v přírodě apod.) 

http://www.alkoholik.cz  

http://www.dokurte.cz   

http://www.drogy-info.cz  

http://www.extc.cz  

http://www.minimalizacesikany.cz  

http://www.odrogach.cz  

http://www.podaneruce.cz 

http://www.prevcentrum.cz  

http://www.sananim.cz 

http://www.seznamsebezpecne.cz 

 

Ke stažení:

Přihláška na SŠ - vzor

Při přemýšlení o dalším působení a volbě povolání Vám mohou
pomoci následující informace:

www.neflakamse.cz - web pro všechny aktivní lidi

VÝBĚR SŠ - informace o aplikaci, které Vám může pomoci s výběrem vhodné střední školy

Přehled středních škol v celé ČR najdete na:

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

UŽITEČNÉ ODKAZY:

Informace o středních školách:
https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly


Informace k přijímacím zkouškám:
https://www.atlasskolstvi.cz/a4471-prijimaci-zkousky---stredni-skoly
https://www.atlasskolstvi.cz/a4468-jak-se-pripravit-k-prijimacim-zkouskam