Obsah

Akce

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar

25. 4. 2019 začátek od 08:00
Místo konání: Rakovník
Program v protidrogovém vlaku REVOLUTION TRAIN trvá 90 minut. V odpoledních hodinách bude vlak otevřen zdarma i pro veřejnost. Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku.
Odjezd: 8.24 hod. autobusem
Návrat: 11.24 hod. vlakem nebo 11.40 hod. autobusem celý text

25. 4. 2019 začátek od 14:00
Místo konání: ZŠ Čistá

16. 4. 2019 - 28. 6. 2019 začátek od 08:00
Místo konání: ZŠ a MŠ Čistá
V tomto školním roce žáci absolvovali semináře v rámci Minimálního preventivního programu "Etické dílny".
Jednotlivé programy:
Morální bludiště, 8. - 9. třída
Hrajeme si spolu, 3. - 5. třída
Zpráva lektora:
Vyhodnocení zpětné vazby od žáků: Většina žáků hodnotila programy kladně viz. jednotlivé zprávy z programů.
Vyhodnocení zpětné vazby od pedagogů: Pedagogové hodnotili programy jako přínosné a kvalitní.
Hodnocení z pohledu lektora:
Na této škole se mi velmi dobře realizovaly všechny programy Etických dílen. Myslím, že ve škole panuje rodinná atmosféra. Prevence je zde realizována na profesionální úrovni. Školní metodička prevence se výborně orientuje v problematice prevence a sleduje novinky v této oblasti, se třídami systematicky pracuje, a to i ve spolupráci s třídními učiteli, což není vždy na školách běžné. Pokud se vyskytnou na škole nějaké problémy, škola je odpovědně řeší. Škola pravidelně organizuje adaptační pobyty na začátku školního roku a tím účinně minimalizuje možná rizika, které se mohou v dětském kolektivu vyskytnout. K žákům se specifickými potřebami a integrovaným žákům je přistupováno citlivě a je jim zajištěn individuální přístup. Pedagogové jsou velice otevření a přátelští vůči dětem. Vnímala jsem, že děti k nim mají důvěru. Vše je ve škole směřováno k prospěchu dětí, které jsou pak lépe připraveny na život a jsou schopny snadněji odolávat skupinovým tlakům. Velmi oceňuji vzájemnou spolupráci mezi pedagogy, kteří společně s vedením školy hledají nové cesty, jak oživit výuku a také podpořit vzájemné vztahy mezi dětmi i dospělými. Škola je zapojena do projektů školních i mimoškolních, což je jeden z nejúčinnějších nástrojů prevence.
Vypracovala: Mgr. Radmila Sýkorová
dne: 3.4.2019


celý text

6. 5. 2019 začátek od 16:00
Místo konání: ZŠ a MŠ Čistá

7. 5. 2019 začátek od 08:00
Místo konání: ZŠ a MŠ Čistá
dle potřeby (dopoledne i odpoledne) celý text

9. 5. 2019 začátek od 13:30
Místo konání: Čistá
Všichni jste srdečně zváni do KD Čistá od 13.30 hod. a od 18.30 hod. celý text

10. 5. 2019 začátek od 08:00
Místo konání: ZŠ a MŠ Čistá

13. 5. 2019 začátek od 10:00
Místo konání: Čistá
1. stupeň od 10.00 hodin, 2. stupeň od 11.00 hodin. Akce je pro žáky zdarma. celý text

24. 5. 2019 začátek od 08:00
Místo konání: Čistá
Dle možností kárky, pracovní oblečení, pracovní rukavice. celý text

31. 5. 2019 začátek od 07:30
Místo konání: Rakovník
Odjezd od školy v 7.30 hodin. celý text

5. 6. 2019 začátek od 08:00
Místo konání: Vídeň

6. 6. 2019 začátek od 08:00
Místo konání: ZŠ a MŠ Čistá
skupinové i společné - cena 30,- Kč celý text

18. 6. 2019 začátek od 06:45
Místo konání: Plzeň
Plzeň - jump aréna, kino Plaza - film Alfa, žáci dostávají ze SRPDŠ 300,- Kč, 170,- Kč budou vybírat třídní učitelé na dopravu. celý text

25. 6. 2019 začátek od 08:00, délka 275 minut
Místo konání: ZŠ Čistá
Projekt Hrdá škola
celý text

24. 9. 2018 - 24. 5. 2019 začátek od 08:00
Místo konání: Londýn
5. - 9. třída
V případě zájmu vraťte nejpozději do 5.10.2018 vyplněné třídním učitelům. Děkujeme celý text