Obsah

Tiskopisy přihlášek SŠ

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2017/2018

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí, případně dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo jeden obor vzdělání, ale dvě zaměření dle ŠVP. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce. 

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2018.

  • Formuláře přihlášek ve formátu XLS jsou ke stažení na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ZDE.

Evropský sociální fond v ČREvropský unieMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy