Obsah

Školské poradenské pracoviště se nachází ve druhém patře školní budovy.

 

Kam po základní škole?

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.ceskaskola.cz

www.scio.cz

www.mamenato.cz

www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.portal.mpsv.cz/sz/call_centrum

www.vysokoskolak.cz

www.kampomaturite.cz

www.studentin.cz

www.vysokeskoly.cz

www.univcz.cz

www.edu.cz

www.volbapovolani.cz

www.nuov.cz

www.uiv.cz

 

Prevence

http://prevence-info.cz/

http://www.ostrovzl.cz/prevence/zaskolactvi/

http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-sikana.aspx

http://www.policie.cz/clanek/vite-co-je-kybersikana.aspxhttp://www.idealni.cz/

http://www.idealni.cz/

www.anabell.cz  

http://www.idealni.cz/ 

www.renarkon.cz 

www.faustos.cz  

www.bilynosorozec.cz  

www.adiktologie.cz  

www.msmt.cz  

www.odyssea.cz  

www.hranostaj.cz   (hry na adapťáky, školy v přírodě apod.) 

http://www.alkoholik.cz  

http://www.dokurte.cz   

http://www.drogy-info.cz  

http://www.extc.cz  

http://www.minimalizacesikany.cz  

http://www.odrogach.cz  

http://www.podaneruce.cz 

http://www.prevcentrum.cz  

http://www.sananim.cz 

http://www.seznamsebezpecne.cz 

 
Filmy: 

Mezi nimi (prevence AIDS)

Mezi stěnami (prevence šikany) 

Katka (drogy)

 

Etické dílny v naší škole

zde ke stažení

 

"Nenech to být" - internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR.

zde ke stažení

 

Rozvíjejte řeč svého dítěte

zde ke stažení