Obsah

 

 

Nabídka školních klubů

V letošním školním roce mají Vaše děti možnost navštěvovat zájmové kroužky, ale i dva nové kluby a pravidelné doučování.

Klub zábavné logiky

Cílem klubu je rozvíjet logické (ale i informatické) a strategické myšlení žáků. Vést žáky k logickému aktivnímu uvažování, naučit je vytvářet strategie a způsoby řešení. Klub je vybaven řadou deskových her (Velbloudí dostihy, Multipolus, Robo Rally, Ekopolis, Šachy), hlavolamy, časopisy, tablety s výukovými programy a interaktivní tabulí. Děti mají k dispozici psací a výtvarné potřeby. Členové klubu se budou scházet každou středu od 14 do 15.30 hodin v učebně matematiky a školní družiny II pod vedením p. učitelky K.Lauberové  a  p. uč. P. Slabé.

Pokud se Vaše dítě přihlásí, je jeho účast povinná.

 

Čtenářský klub

Cílem čtenářského klubu je nejen děti naučit lépe ovládat čtenářské techniky, ale také v nich probouzet a podporovat zájem o čtení a radost z něj. Naším záměrem je budovat u dětí pevné čtenářské návyky, představit jim čas strávený nad knihou jako dobrodružství, zábavu a nenásilné poučení.

   Návštěva klubu by měla dětem pomoci k tomu, aby rády a samostatně četly, dokázaly si vybrat knihu podle svého zájmu, hovořily o tom, co přečetly, vzájemně si knihy doporučovaly, používaly postupy, které jim pomohou porozumět textu, nalézaly v knihách zajímavé informace, dokázaly naslouchat a vzájemně spolupracovat.

  Čtenářskou gramotnost budeme rozvíjet především pomocí metody RWCT (Čtením              a psaním ke kritickému myšlení) - podvojný deník, párové čtení, pětilístek, poslední slovo patří mně, Vennův diagram, volné psaní, brainstorming a další.

  Klub je vybaven celou řadou současných titulů pro děti a mládež (především z oblasti beletrie), podsedáky, tablety a interaktivní tabulí. Děti mají k dispozici psací a výtvarné potřeby.

  Členové klubu se budou scházet každé úterý od 14:00hod  do 15:30hod  v učebně 1., 2.ročníku pod vedením paní učitelky Švolbové.

 

Badatelský klub

 

 

 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a ostatních

 

 

Okruhy doučování:

Český jazyk pro II. stupeň 

(Anna Ryvolová)                                                                                                                                                                       čtvrtek od 13:00 do 14:00

 

Anglický jazyk pro I. a II. stupeň

(Mgr. Klára Rudolfová)                                                                                                                       

 úterý od 14:00 do 15:00

 

 

Schůzky se uskuteční každý týden (1hodina) po dobu minimálně jednoho pololetí školního roku (po zapsání je účast povinná). Doučování bude probíhat individuální nebo jinou formou než při klasické výuce. Cílem je zdokonalit si a procvičit si dané učivo či probírající látku v jednotlivých předmětech.   

 

 

Nezapomeňte, že po zapsání je účast Vašeho dítěte povinná a pravidelná. Kapacita klubů je omezená.