Obsah

Zápis do 1. tříd – POZOR ZMĚNA!

 

Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole

 

Zápisy k povinné školní docházce budou probíhat v průběhu měsíce dubna bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Na webových stránkách školy jsou uveřejněny formuláře:

  1.  žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – přihláška,
  2. dotazník pro rodiče,
  3. žádost o odklad povinné školní docházky.

 

Přihlášky je možné doručit do školy následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobním podáním (do schránky umístěné na budově školy, po telefonické domluvě ve škole).

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2020. Pokud zastupuje dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat. Ke všem žádostem je také nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte a zaslat ji spolu s žádostí dálkovým způsobem.

Po doručení Vaší "Žádosti" Vám bude prostřednictvím emailu zasláno její registrační čísloRozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno do 15. 5. 2020 na našich stránkách v sekci Základní škola - Zápis do 1. třídy - Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. V seznamu přijatých dětí nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Po ukončení mimořádných opatření naše škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi i jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a dalšími informacemi. Proto prosíme o pečlivé a čitelné vyplnění Vašich Žádostí o přijetí, zvláště emailové adresy a telefonního čísla, abychom Vás o tomto setkání mohli uvědomit.

 

V případě nejasností či dalších informací můžete volat na telefonní číslo  736752155.

 

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

Žádost o přijetí dítěte k základnímu školnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí do ZŠ

Průběh zápisu

Přijímání dětí do 1. ročníku

Informace - odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky