ZŠ a MŠ Čistá
ZŠ a MŠ Čistá
Škola pro všechny

Školné

 

Úplata za předškolní vzdělávání - školné

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro všechny děti ve stejné výši 200,-Kč na měsíc.


Osvobození od úplaty

1. Dítě, které navštěvuje MŠ posledním rokem tj. v aktuálním školním roce dovrší věku 6-ti let, je od úplaty osvobozeno dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.   

2. Osvobozeni od úplaty jsou rovněž zákonní zástupci dítěte, kterému byl udělen odklad povinné školní docházky.

3. Na základě žádosti zákonného zástupce, který prokáže pobírání sociálních dávek dávky hmotné nouze nebo příspěvku na bydlení.

Zvláštní výše úplaty školného pro případ omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci.

Ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty způsobem obdobným stanovení běžné výše úplaty a zveřejní ji na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské škly (týká se měsíců července a srpna), v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Výše úplaty odpovídá rozsahu omezení nebo přerušení provozu.


Předškolní vzdělávání a daňová sleva za umístění dítěte

Za kalendářní rok 2022 mohou zákonní zástupci uplatnit v daňovém přiznání slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné) v předškolním zařízení. "Školkovné" odpovídá výši výdajů, které rodič vynaložil za umístění vyživovaného dítěte.

Povinnou přílohou daňového přiznání je potvrzení. Potvrzení vydává ředitelka školy ve spolupráci s účetní. V potvrzení je uvedena výše skutečně vynaložených výdajů za umístění dítěte.

Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů.

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: