ZŠ a MŠ Čistá
ZŠ a MŠ Čistá
Škola pro všechny

Hodnocení

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

1. Základní principy hodnocení žáků:

 • Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek   na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
 • V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.
 • Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí.
 • Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.

 

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku. Vyhláška má přednost před školním řádem a pravidly hodnocení výsledků vzdělávání schválené školskou radou.

 

2.  Průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech během uzavření školy a vzdělávání na dálku

 • Aby bylo možné zajistit spravedlivé hodnocení žáků, je nutným předpokladem znalost prostředí a podmínek, ve kterých se žáci vzdělávají.
 • Hlavním cílem hodnocení je podpora učení žáků. Práce žáků v rámci vzdělávání na dálku se hodnotí primárně slovně, motivačním způsobem pro podporu jeho učení, známkou.
 • Používaná forma hodnocení: Formativní hodnocení 

 

3. Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech

 • Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok.

 

 • Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
 1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 3. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základní školy účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin.
 4. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

 • Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení bude klasifikačním stupněm.

 

 • Za období vzdělávání na dálku během uzavření školy lze v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

 

 1. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 2. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
 3. četbu související se zadanými úkoly;
 4. portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
 5. zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

 

 • Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nebude důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný.

 

 • Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření školy nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

 

 • Absence žáka, která se uvádí na vysvědčení, zahrnuje pouze zameškané hodiny do uzavření školy tj. do 11.03.2020.

 

4. Specifika hodnocení

 • Pro hodnocení žáků základní školy vedle Vyhlášky platí i nadále pravidla pro hodnocení uvedená v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

 • Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku. K takovéto situaci, vzhledem k možnostem dle Vyhlášky, může dojít jen ve zcela výjimečných, nezpochybnitelných případech.

 

 • Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.

 

 • V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel ve Vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Předmětem hodnocení v náhradním termínu může být vzdělávací obsah pouze za období do 10. března 2020 a podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. března 2020. Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin do konce 2. pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“. Také těmto žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.

 

5. Postup do vyššího ročníku

 • Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

 

 • Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku. Vzhledem k možnostem Vyhlášky k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020, může k tomuto hodnocení dojít jen ve zcela výjimečných, nezpochybnitelných případech.

 

6. Předávání vysvědčení za druhé pololetí

 • V tomto případě se uplatní stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 

7. Specifika pro žáky vzdělávané dle §41

 • Žáci, kteří se vzdělávají podle § 41 budou při závěrečném hodnocení za 2.pololetí 2019/2020 hodnoceni distanční formou.

 

Ing. Marie Kruntová

    ředitelka školy

Datum vložení: 12. 5. 2020 16:53
Datum poslední aktualizace: 12. 5. 2020 16:57
Autor: Ing. Marie Kruntová

Aktuální počasí

Počasí dnes:

2. 6. 2020

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, postupně místy přeháňky. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Přehrát/Zastavit Další

Svátek

Svátek má Jarmil

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5