ZŠ a MŠ Čistá
ZŠ a MŠ Čistá
Škola pro všechny

Přijímací řízení na střední školy 2021/2022

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

Do kdy podat přihlášku - do 1. března 2022 na první kolo přijímacího řízení (přihlášky s růžovým podtiskem)

Kam podat přihlášku - přímo řediteli příslušné střední školy

Počet přihlášek na střední školy - 2

Termín přijímacích zkoušek - jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory SŠ proběhnou 12. a 13. dubna 2022

Náhradní termín - 10. a 11. května 2022

 

OTÁZKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?

 • Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách
 • Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.czwww.nuov.czwww.atlasskolstvi.cz
 • Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz
 • Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit do 31. ledna 2022 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.

Jak si přihlášku opatřit?

 • Žáci si mohou přihlášku opatřit ve škole nebo na internetových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz).

Do kdy přihlášku podat?

 • Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března.
 • Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy
 • Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. doklady o výsledcích v odborných soutěží atd.

 

Jak probíhá přijímací řízení?

 • Přijímací řízení se konají v termínech, které určí ředitel příslušné střední školy.
 • Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory SŠ proběhnou 12. a 13. dubna 2022.
 • Náhradní termín 10. a 11. května 2022.

Do kdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?

 • Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce nejpozději 28. dubna 2022. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.
 • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

Do kdy lze podat odvolání?

 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?

 • Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.

Co je to zápisový lístek?

 • Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.
 • Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

 

 

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022 

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022 

 

Přijímání na střední školy a konzervatoře

 

Deset kroků před rozhodnutím

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: