Obsah

Minimální preventivní program - Etické dílny - souhrnná zpráva

V tomto školním roce žáci absolvovali semináře v rámci Minimálního preventivního programu "Etické dílny".
Jednotlivé programy:
Morální bludiště, 8. - 9. třída
Hrajeme si spolu, 3. - 5. třída
Zpráva lektora:
Vyhodnocení zpětné vazby od žáků: Většina žáků hodnotila programy kladně viz. jednotlivé zprávy z programů.
Vyhodnocení zpětné vazby od pedagogů: Pedagogové hodnotili programy jako přínosné a kvalitní.
Hodnocení z pohledu lektora:
Na této škole se mi velmi dobře realizovaly všechny programy Etických dílen. Myslím, že ve škole panuje rodinná atmosféra. Prevence je zde realizována na profesionální úrovni. Školní metodička prevence se výborně orientuje v problematice prevence a sleduje novinky v této oblasti, se třídami systematicky pracuje, a to i ve spolupráci s třídními učiteli, což není vždy na školách běžné. Pokud se vyskytnou na škole nějaké problémy, škola je odpovědně řeší. Škola pravidelně organizuje adaptační pobyty na začátku školního roku a tím účinně minimalizuje možná rizika, které se mohou v dětském kolektivu vyskytnout. K žákům se specifickými potřebami a integrovaným žákům je přistupováno citlivě a je jim zajištěn individuální přístup. Pedagogové jsou velice otevření a přátelští vůči dětem. Vnímala jsem, že děti k nim mají důvěru. Vše je ve škole směřováno k prospěchu dětí, které jsou pak lépe připraveny na život a jsou schopny snadněji odolávat skupinovým tlakům. Velmi oceňuji vzájemnou spolupráci mezi pedagogy, kteří společně s vedením školy hledají nové cesty, jak oživit výuku a také podpořit vzájemné vztahy mezi dětmi i dospělými. Škola je zapojena do projektů školních i mimoškolních, což je jeden z nejúčinnějších nástrojů prevence.
Vypracovala: Mgr. Radmila Sýkorová
dne: 3.4.2019Datum konání: 16. 4. 2019 - 30. 4. 2019 začátek od 08:00

Místo konání: ZŠ a MŠ Čistá, Čistá

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Doba trvání: 14.7 dní

Příloha

Vytvořeno: 16. 4. 2019
Poslední aktualizace: 29. 4. 2019 11:24