Obsah

Slovo ředitelky školy

 

Vítejte na stránkách naší školy. Dovolte, abych Vám ji trochu představila.

            Škola je dominantní budovou obce. Je nepřehlédnutelná a zdaleka vidět při příjezdu od Rakovníka i Kralovic.  Má čtyři součásti: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna. To vše v jedné budově.

            Jsme škola venkovská, rodinného typu. Velice vstřícný pedagogický sbor spíše mladšího věku vzdělává a vychovává žáky s cílem, připravit je co nejlépe do života. Naučit je uznávat autority, respektovat pravidla, slušně se chovat. Působení na žáky probíhá ve spolupráci se zákonnými zastupcii dětí.

            Máme velké, letité zkušenosti s integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a s prací asistentů pedagoga. Pracujeme s žáky nadanými a talentovanými. Připravujeme je do okresních soutěží a olympiád. Každým rokem si ověřujeme úroveň vzdělávání žáků formou testování 5. a 9. ročníku. Škola se specifikuje bohatou zájmovou činností, která jde pospolu s činností spolků v obci. Kroužky jsou bezplatné.

            Nyní se zaměřujeme na zlepšení podmínek polytechnického vzdělávání. Připravujeme inovaci školní dílny, školní kuchyňky, počítačové učebny a venkovní učebny. Projekt nese název „ Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ a MŠ“.  

 

                                                                                  Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy

            

Akce ZŠ

19.02.2018 - 23.02.2018

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny budou v termínu od 19.2. - pondělí do 23.2. - pátek.

Detail

15.03.2018

HIV To je tvá volba

8.,9. třída

Detail

23.03.2018 - 24.03.2018

Noc s Andersenem

Téma pro menší děti - Povídání o pejskovi a kočičce, téma pro starší žáky - příběhy klubu Rychlých šípů

Detail

29.03.2018 - 30.03.2018

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny budou v termínu 29.3. a 30.3.2018.

Detail

16.04.2018

Třídní schůzka

Setkání třídních důvěrníků proběhne v 17:30 (ŠD1).

Detail

Akce MŠ

11.02.2018 - 23.02.2018

JARNÍ PRÁZDNINY

MŠ OTEVŘENA PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI OD 19. 2. DO 23. 2. 2018 OD 6:15 H DO 16:00 H

Detail

09.01.2018 - 31.03.2018

SOLNIČKA

SOLNIČKA KRALOVICE

Detail