Obsah

Slovo ředitelky školy

 

Vítejte na stránkách naší školy. Dovolte, abych Vám ji trochu představila.

            Škola je dominantní budovou obce. Je nepřehlédnutelná a zdaleka vidět při příjezdu od Rakovníka i Kralovic.  Má čtyři součásti: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna. To vše v jedné budově.

            Jsme škola venkovská, rodinného typu. Velice vstřícný pedagogický sbor spíše mladšího věku vzdělává a vychovává žáky s cílem, připravit je co nejlépe do života. Naučit je uznávat autority, respektovat pravidla, slušně se chovat. Působení na žáky probíhá ve spolupráci se zákonnými zastupcii dětí.

            Máme velké, letité zkušenosti s integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a s prací asistentů pedagoga. Pracujeme s žáky nadanými a talentovanými. Připravujeme je do okresních soutěží a olympiád. Každým rokem si ověřujeme úroveň vzdělávání žáků formou testování 5. a 9. ročníku. Škola se specifikuje bohatou zájmovou činností, která jde pospolu s činností spolků v obci. Kroužky jsou bezplatné.

            Nyní se zaměřujeme na zlepšení podmínek polytechnického vzdělávání. Připravujeme inovaci školní dílny, školní kuchyňky, počítačové učebny a venkovní učebny. Projekt nese název „ Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ a MŠ“.  

 

                                                                                  Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy

            

Akce ZŠ

26.02.2017 - 04.03.2017

Lyžařský kurz

1. stupeň sjezd, 2. stupeň sjezd + běžky, doprovod: B. Vopatová, K. Lauberová, J. Tůma

Detail

09.02.2017 - 20.05.2017

Máte doma předškoláka?

.

Detail

10.03.2017

Beseda - Galapágy

1.-9. ročník (1. stupeň od 10 hodin, 2. stupeň od 11 hodin)

Detail

23.03.2017

Koncert v kostele

1.-9. ročník

Detail

Akce MŠ

23.02.2017

MŠ- Karnevalový rej

Prosíme rodiče, doneste dětem masku na Karnevalový rej. Dopolední akce plná soutěží, tanečků a odměn.

Detail

23.02.2017

MŠ- akce s rodiči

Zveme všechny rodiče na odpolední akci s rodiči.Budeme vyrábět masku na obličej (škrabošku).

Detail