Obsah

Slovo ředitelky školy

 

Vítejte na stránkách naší školy. Dovolte, abych Vám ji trochu představila.

            Škola je dominantní budovou obce. Je nepřehlédnutelná a zdaleka vidět při příjezdu od Rakovníka i Kralovic.  Má čtyři součásti: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna. To vše v jedné budově.

            Jsme škola venkovská, rodinného typu. Velice vstřícný pedagogický sbor spíše mladšího věku vzdělává a vychovává žáky s cílem, připravit je co nejlépe do života. Naučit je uznávat autority, respektovat pravidla, slušně se chovat. Působení na žáky probíhá ve spolupráci se zákonnými zastupcii dětí.

            Máme velké, letité zkušenosti s integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a s prací asistentů pedagoga. Pracujeme s žáky nadanými a talentovanými. Připravujeme je do okresních soutěží a olympiád. Každým rokem si ověřujeme úroveň vzdělávání žáků formou testování 5. a 9. ročníku. Škola se specifikuje bohatou zájmovou činností, která jde pospolu s činností spolků v obci. Kroužky jsou bezplatné.

            Nyní se zaměřujeme na zlepšení podmínek polytechnického vzdělávání. Připravujeme inovaci školní dílny, školní kuchyňky, počítačové učebny a venkovní učebny. Projekt nese název „ Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ a MŠ“.  

 

                                                                                  Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy

            

Akce ZŠ

24.04.2018

Nohejbalový turnaj - Křivoklát

chlapci 2. stupeň

Detail

25.04.2018

Školní fotografování - 25.4.

Fotograf pan Holub. Společná fotografie 30,- Kč, skupinová fotografie 25,- Kč. Od 8.00 - 9.00 hod. proběhne fotografování v MŠ, poté ZŠ.

Detail

26.04.2018

Rakovnická knihovna - 26.4.

Žáci, kteří jsou členy čtenářského klubu, navštíví dne 26.4. dětské oddělení rakovnické knihovny. Zúčastní se besedy "Sejdeme se v knihovně". Odjezd: linkovým autobusem ve 13:05 Návrat: linkovým autobusem v 17:05 S sebou: svačinu, pití, drobné kapesné

Detail

Akce MŠ

25.04.2018

Fotografování

Termín: 25. 4. 2018 Ceník: třída-30 Kč, jednotlivec- 25 Kč,sourozenci- 25 Kč Peníze vybíráme od 19. 4. 2018

Detail

26.04.2018

Čarodějnice

Termín: 26. 4. 2018 Dopolední akce Prosíme rodiče, aby dětem dali do MŠ kostým čarodějnice, čaroděje.

Detail

30.04.2018

Zdravověda

dopolední akce 30. 4. 2018 (pondělí) ČERVENÝ KŘÍŽ z Rakovníka platí ZŠ a MŠ

Detail

02.05.2018

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 se koná ve středu 2. května 2018 od 10.00 do 11.30 hod a od 14.30 do 16.00 hodin v přízemí budovy v mateřské škole. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte, doklad o místě trvalého pobytu a vyplněnou žádost, kterou si zájemci vyzvednou předem v MŠ.

Detail