Obsah

Slovo ředitelky školy

 

Vítejte na stránkách naší školy. Dovolte, abych Vám ji trochu představila.

            Škola je dominantní budovou obce. Je nepřehlédnutelná a zdaleka vidět při příjezdu od Rakovníka i Kralovic.  Má čtyři součásti: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna. To vše v jedné budově.

            Jsme škola venkovská, rodinného typu. Velice vstřícný pedagogický sbor spíše mladšího věku vzdělává a vychovává žáky s cílem, připravit je co nejlépe do života. Naučit je uznávat autority, respektovat pravidla, slušně se chovat. Působení na žáky probíhá ve spolupráci se zákonnými zastupcii dětí.

            Máme velké, letité zkušenosti s integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a s prací asistentů pedagoga. Pracujeme s žáky nadanými a talentovanými. Připravujeme je do okresních soutěží a olympiád. Každým rokem si ověřujeme úroveň vzdělávání žáků formou testování 5. a 9. ročníku. Škola se specifikuje bohatou zájmovou činností, která jde pospolu s činností spolků v obci. Kroužky jsou bezplatné.

            Nyní se zaměřujeme na zlepšení podmínek polytechnického vzdělávání. Připravujeme inovaci školní dílny, školní kuchyňky, počítačové učebny a venkovní učebny. Projekt nese název „ Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ a MŠ“.  

 

                                                                                  Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy

            

Akce ZŠ

24.11.2017

Nebezpečné sekty

6., 7. třída

Detail

24.11.2017

Nebezpečné sekty

8., 9. třída

Detail

28.11.2017

Florbal, st.žáci

8.-9. třída

Detail

29.11.2017

Šípy - zpívání u vánočního stromečku

Odjezd autobusu od školy v 16.45 hod.

Detail

Akce MŠ

21.11.2017 - 01.12.2017

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Detail

09.11.2017 - 15.12.2017

SOLNIČKA -placení a informace

Do solničky budeme jezdit každé pondělí od 8. 1. 2018. Příchod do MŠ DO 7:45h, návrat na oběd. S sebou: batoh s podepsaným pitím, tepláky, ponožky. Cena 890 Kč. Solničku zaplaťte hotově v MŠ do 15.12. 2017

Detail

04.11.2017 - 24.11.2017

VÁNOČNÍ JARMARK

Prosíme rodiče, podpořte nás!

Detail