Obsah

Akce ZŠ

11.02.2019 - 20.02.2019

Dotazníkové šetření Mapa školy

Do 20.února v naší škole probíhá dotazníkové šetření "Mapa školy" od společnosti SCIO. Šetření zjišťuje zpětnou vazbu od žáků, učitelů, rodičů, vedení školy a provozních zaměstnanců v oblasti školního klimatu, materiálního vybavení, vzdělávání, řízení školy a přístupu pedagogů. Děkujeme všem, kteří dotazník objektivně vyplnili a odevzdali. Výsledky využijeme pro další rozvoj školy.

Detail

25.02.2019 - 01.03.2019

Provoz o jarních prázdninách

PROVOZ O JARNÍH PRÁZDNINÁCH 25.02.2019 – 01.03.2019 Mateřská škola – provoz nepřerušen. Základní škola – jarní prázdniny od 25.02.2019 do 01.03.2019. Školní družina – provoz přerušen od 25.02.2019 do 01.03.2019. Školní kuchyně – provoz nepřerušen.

Detail

08.03.2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 8. 3. 2019

Bližší informace v příloze.

Detail

Akce MŠ

09.02.2019 - 31.03.2019

Kulturní fond na II. pololetí - MŠ

Od 11.2.2019 vybíráme částku 200,-Kč na dítě na II. pololetí školního roku 2018/2019. Částku uhraďte proti podpisu v MŠ. Děkujeme.

Detail

09.02.2019 - 03.03.2019

Jarní prázdniny od 25.2. do 1.3.2019- MŠ otevřena

V týdnu od 25.2. do 1.3.2019 jsou jarní prázdniny pro školáky. Mateřská škola bude otevřena. Z důvodu omezeného provozu školy děláme průzkum pro školní kuchyni.Vyplněné návratky odevzdejte do 16.2.2019 v MŠ. Děkujeme.

Detail

Slovo ředitelky školy

 

Vítejte na stránkách naší školy. Dovolte, abych Vám ji trochu představila.

            Škola je dominantní budovou obce. Je nepřehlédnutelná a zdaleka vidět při příjezdu od Rakovníka i Kralovic.  Má čtyři součásti: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna. To vše v jedné budově.

            Jsme škola venkovská, rodinného typu. Velice vstřícný pedagogický sbor spíše mladšího věku vzdělává a vychovává žáky s cílem, připravit je co nejlépe do života. Naučit je uznávat autority, respektovat pravidla, slušně se chovat. Působení na žáky probíhá ve spolupráci se zákonnými zastupci dětí.

            Máme velké, letité zkušenosti s integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a s prací asistentů pedagoga. Pracujeme s žáky nadanými a talentovanými. Připravujeme je do okresních soutěží a olympiád. Každým rokem si ověřujeme úroveň vzdělávání žáků formou testování 5. a 9. ročníku. Škola se specifikuje bohatou zájmovou činností, která jde pospolu s činností spolků v obci. Kroužky jsou bezplatné.

            Nyní se zaměřujeme na zlepšení podmínek polytechnického vzdělávání. Připravujeme inovaci školní dílny, školní kuchyňky, počítačové učebny a venkovní učebny. Projekt nese název „ Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ a MŠ“.  

 

                                         Ing. Marie Kruntová, ředitelka školy