Obsah

Akce ZŠ

23.10.2018

Stolní tenis - okresní kolo

žáci 2. stupně (vybraní žáci)

Detail

26.10.2018

Staleté kořeny + Měsíc filmu ve školách ("Právě jsem se vrátil z hradu" - projektový den)

lektor: Mgr. Vladimír Vácha + pedagogové ZŠ a MŠ Čistá

Detail

31.10.2018

Halloween na školách!

Aktivita v rámci projektu "Hrdá škola" Halloweenské vyučování v maskách

Detail

09.10.2018 - 31.10.2018

Školní soutěž v PIŠKVORKÁCH

ŠD pořádá soutěž pro žáky z celé školy v piškvorkách. Informace na nástěnce u školní družiny. Těšíme se na všechny soutěžící.

Detail

Akce MŠ

23.10.2018

Setkání rodičů předškoláků s pracovnicemi PPP Rakovník - 23.10.

datum: 23.10. od 15.30 h místo konání: učebna Přírodních věd, přízemí vpravo Zveme Vás na setkání se speciálním pedagogem a psychologem. Budeme hovořit na téma příprava předškoláka na vstup do 1. ročníku základní školy.

Detail

24.10.2018

Návštěva Městské knihovny v Rakovníku - 24.10.

datum:24.10. třída Rybiček téma: Cesta ke knize, ke čtení doprava: vlakem 8.28, návrat vlakem 11.50 pobyt v knihovně 9.20 až 10.20 hrazeno: kulturní fond

Detail

25.10.2018

Setkání rodičů s dětmi v MŠ, dílničky - 25.10.

datum: 25.10. v 15.30 h místo konání: MŠ Výroba lucerniček pod vedením pedagogů materiál: půl litrová sklenice, drátek Těšíme se na Vás.

Detail

29.10.2018

Omezení provozu mateřské školy - 29.10.2018

Z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu dne 29.10.2018 bude o podzimních prázdninách na základní škole otevřena mateřská škola jen v úterý 30.10.2018.

Detail

Slovo ředitelky školy

 

Vítejte na stránkách naší školy. Dovolte, abych Vám ji trochu představila.

            Škola je dominantní budovou obce. Je nepřehlédnutelná a zdaleka vidět při příjezdu od Rakovníka i Kralovic.  Má čtyři součásti: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna. To vše v jedné budově.

            Jsme škola venkovská, rodinného typu. Velice vstřícný pedagogický sbor spíše mladšího věku vzdělává a vychovává žáky s cílem, připravit je co nejlépe do života. Naučit je uznávat autority, respektovat pravidla, slušně se chovat. Působení na žáky probíhá ve spolupráci se zákonnými zastupci dětí.

            Máme velké, letité zkušenosti s integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a s prací asistentů pedagoga. Pracujeme s žáky nadanými a talentovanými. Připravujeme je do okresních soutěží a olympiád. Každým rokem si ověřujeme úroveň vzdělávání žáků formou testování 5. a 9. ročníku. Škola se specifikuje bohatou zájmovou činností, která jde pospolu s činností spolků v obci. Kroužky jsou bezplatné.

            Nyní se zaměřujeme na zlepšení podmínek polytechnického vzdělávání. Připravujeme inovaci školní dílny, školní kuchyňky, počítačové učebny a venkovní učebny. Projekt nese název „ Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ a MŠ“.  

 

                                         Ing. Marie Kruntová, ředitelka školy