Obsah

Akce ZŠ (další akce viz záložka Základní škola - Přehled akcí)

25.04.2019

Protidrogový vlak Rakovník, 8. - 9. ročník

Program v protidrogovém vlaku REVOLUTION TRAIN trvá 90 minut. V odpoledních hodinách bude vlak otevřen zdarma i pro veřejnost. Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. Odjezd: 8.24 hod. autobusem Návrat: 11.24 hod. vlakem nebo 11.40 hod. autobusem

Detail

16.04.2019 - 28.06.2019

Minimální preventivní program - Etické dílny - souhrnná zpráva

V tomto školním roce žáci absolvovali semináře v rámci Minimálního preventivního programu "Etické dílny". Jednotlivé programy: Morální bludiště, 8. - 9. třída Hrajeme si spolu, 3. - 5. třída Zpráva lektora: Vyhodnocení zpětné vazby od žáků: Většina žáků hodnotila programy kladně viz. jednotlivé zprávy z programů. Vyhodnocení zpětné vazby od pedagogů: Pedagogové hodnotili programy jako přínosné a kvalitní. Hodnocení z pohledu lektora: Na této škole se mi velmi dobře realizovaly všechny programy Etických dílen. Myslím, že ve škole panuje rodinná atmosféra. Prevence je zde realizována na profesionální úrovni. Školní metodička prevence se výborně orientuje v problematice prevence a sleduje novinky v této oblasti, se třídami systematicky pracuje, a to i ve spolupráci s třídními učiteli, což není vždy na školách běžné. Pokud se vyskytnou na škole nějaké problémy, škola je odpovědně řeší. Škola pravidelně organizuje adaptační pobyty na začátku školního roku a tím účinně minimalizuje možná rizika, které se mohou v dětském kolektivu vyskytnout. K žákům se specifickými potřebami a integrovaným žákům je přistupováno citlivě a je jim zajištěn individuální přístup. Pedagogové jsou velice otevření a přátelští vůči dětem. Vnímala jsem, že děti k nim mají důvěru. Vše je ve škole směřováno k prospěchu dětí, které jsou pak lépe připraveny na život a jsou schopny snadněji odolávat skupinovým tlakům. Velmi oceňuji vzájemnou spolupráci mezi pedagogy, kteří společně s vedením školy hledají nové cesty, jak oživit výuku a také podpořit vzájemné vztahy mezi dětmi i dospělými. Škola je zapojena do projektů školních i mimoškolních, což je jeden z nejúčinnějších nástrojů prevence. Vypracovala: Mgr. Radmila Sýkorová dne: 3.4.2019

Detail

07.05.2019

Zkouška v KD na ŠKOLNÍ AKADEMI

dle potřeby (dopoledne i odpoledne)

Detail

Akce MŠ

17.04.2019 - 30.04.2019

VÝSKYT VŠÍ

Vážení rodiče, tímto Vás žádáme o spolupráci při řešení problému výskytu vší ve školce. Prosíme Vás o důkladnou a pravidelnou kontrolu vlasů. Pokud objevíte u dětí živé vši či hnidy, informujte vždy učitelku MŠ. Pedikulóza (výskyt živých vší) je považována za infekční onemocnění, proto je nutné nechat děti doma až do úplného vyléčení. Děkujeme za spolupráci.

Detail

10.04.2019 - 30.05.2019

20.5.2019 preventivní vyšetření zraku předškolních dětí

Vyšetření zraku společností Prima Vizus proběhne v MŠ 20.5.2019 v 10.50 hodin. Tentýž den rodiče uhradí částku 150,-Kč za dítě.

Detail

10.04.2019 - 30.04.2019

18.4. 2019 Velikonoční prázdniny MŠ otevřena

Velikonoční prázdniny se týkají školáků. V MŠ je provoz nepřerušen.

Detail