Obsah

Slovo ředitelky školy

 

Vítejte na stránkách naší školy. Dovolte, abych Vám ji trochu představila.

            Škola je dominantní budovou obce. Je nepřehlédnutelná a zdaleka vidět při příjezdu od Rakovníka i Kralovic.  Má čtyři součásti: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna. To vše v jedné budově.

            Jsme škola venkovská, rodinného typu. Velice vstřícný pedagogický sbor spíše mladšího věku vzdělává a vychovává žáky s cílem, připravit je co nejlépe do života. Naučit je uznávat autority, respektovat pravidla, slušně se chovat. Působení na žáky probíhá ve spolupráci se zákonnými zastupcii dětí.

            Máme velké, letité zkušenosti s integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a s prací asistentů pedagoga. Pracujeme s žáky nadanými a talentovanými. Připravujeme je do okresních soutěží a olympiád. Každým rokem si ověřujeme úroveň vzdělávání žáků formou testování 5. a 9. ročníku. Škola se specifikuje bohatou zájmovou činností, která jde pospolu s činností spolků v obci. Kroužky jsou bezplatné.

            Nyní se zaměřujeme na zlepšení podmínek polytechnického vzdělávání. Připravujeme inovaci školní dílny, školní kuchyňky, počítačové učebny a venkovní učebny. Projekt nese název „ Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ a MŠ“.  

 

                                                                                  Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy

            

Akce ZŠ

22.09.2017

Dopravní hřiště Rakovník

1.-5. třída

Detail

25.09.2017

Třídní schůzky

18.00 hod

Detail

26.09.2017

Finanční gramotnost - přednáška

8. - 9. ročník

Detail

04.10.2017

Fotografování - jednotlivci

Vhodné jako dárek. Dobrovolné.

Detail

04.10.2017

Rakovnický sprint

1.-9. třída

Detail

Akce MŠ

26.09.2017

Bramborové dopoledne

datum 26. 9. 2017

Detail

02.10.2017

JEDEME DO KRALOVIC DO SOLNÉ JESKYNĚ A DDM RADOVÁNEK

solná jeskyně a DDM Kralovice

Detail

04.10.2017

Fotografování

Fotografování jednotlivců

Detail